رادیولوژی لگن چیست ؟

رادیولوژی لگن چطور انجام میشود ؟ ایکس ری یا اشعه ایکس چندین دهه می باشد که استفاده می شود و به پزشکان کمک می کند داخل بدن را بدون هیچ جراحی، ببینند.امروزه انواع ایکس ری یا اشعه ایکس می باشد، که به اهداف مختلفی استفاده می شوند.رادیولوژی لگن چیست ؟ رادیولوژی لگن هم برای ناحیه…

ادامه مطلب