تشخیص و درمان کیست پستان

تشخیص و درمان کیست پستان تشخیص و درمان کیست پستان معمولاً شامل معاینه پستان ها، تصویربرداری ماموگرافی و سونوگرافی و آسپرسیون با استفاده از سوزن ظریف یا نمونه برداری پستان است. معاینه پستان پس از صحبت درباره علائم و سوابق بیماری، پزشک شما به صورت فیزیکی توده های موجود در سینه ها را بررسی می…

ادامه مطلب