رادیولوژی پزشکی هسته ای چیست؟

رادیولوژی پزشکی هسته ای رادیولوژی پزشکی هسته ای:پزشکی هسته‌ای شاخه‌ای از علم پزشکی است که در حوزه: تصویربرداری پزشکی فیزیک پزشکی پرتونگاری مولکولی کاربرد دارد. در پزشکی هسته‌ای از رادیوداروها و رادیو ایزوتوپ‌ها برای تشخیص و درمان انواع بیماری‌ها نظیر سرطان‌ها استفاده می‌شود. ویژگی بارز پزشکی هسته‌ای در ایجاد تصاویر فرایندها و عملکردهای متابولیکی اعضای…

ادامه مطلب