رادیوگرافی از استخوان آرنج

رادیوگرافی از استخوان آرنج برای تشخیص شکستگی در این مطلب از سایت مرکز رادیولوژی سرو سونوگرافی پستان اصفهان به بررسی رادیوگرافی از استخوان آرنج برای تشخیص شکستگی، مزایا و معایب آن می پردازیم. یکی از مفاصل بسیار مهم در بدن انسان مفصل آرنج می باشد. آرنج در حقیقت ترکیبی از مفاصل مختلف می باشد که با…

ادامه مطلب