روش های تصویربرداری فراصوت

انواع روش های تصویربرداری فراصوت دستگاه سونوگرافی که با استفاده از امواج فراصوت (Ultrasound) کار می‌کند دارای روش (مد)‌های متعددی برای تصویر برداری می‌باشد. روش های تصویربرداری فراصوت عبارت اند از: مد دامنه (Amplitude mode): ساده‌ترین روش تصویربرداری می‌باشد که در آن مبدل فراصوت یک خط از ارگان مورد نظر را اسکن کرده و اکوهای…

ادامه مطلب