FNA پستان

سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در زنان می‌باشد و شامل 4/1 کل سرطان‌ها در زنان است شایع‌ترین و قطعی‌ترین روش تشخیص سرطان پستان بیوپسی ضایعه می‌باشد ولی از آنجایی که 70درصد موارد بیوپسی توده‌های پستان مربوط به ضایعات خوش‌خیم است لذا استفاده از روش‌های کمتر تهاجمی مانند آسپیراسیون سوزنی (FNA) از اتلاف هزینه بیمار و نیز تغییرات بافتی در…

ادامه مطلب