زمان مناسب انجام سونوگرافی آنومالی

آشنایی با زمان مناسب انجام سونوگرافی آنومالی زمان مناسب انجام سونوگرافی آنومالی را در این بخش از سایت مرکز رادیولوژی سرو سونوگرافی پستان اصفهان  بیان می کنیم ، از هفته ۱۳ بارداری، سه ماهه دوم بارداری انجام می شود. بازه زمانی این سونوگرافی از هفته ۱۳ تا هفته ۲۸ بارداری می باشد. که در این بازه…

ادامه مطلب