زمان مناسب برای انجام ماموگرافی

بررسی زمان مناسب برای انجام ماموگرافی طبق اظهارات مؤسسه ملی سرطان، سرطان سینه بعد از سرطان پوست دومین سرطان شایع در میان زنان است. ازاین رو تشخیص زودهنگام آن به کمک ماموگرافی می تواند نقش برجسته ای در سلامت زنان داشته باشد. در این مطلب از سایت مرکز رادیولوژی سرو سونوگرافی پستان اصفهان زمان مناسب برای…

ادامه مطلب