چه زمانی برای ماموگرافی مناسب است؟

تشخیص سرطان پستان با ماموگرافی سرطان پستان یکی از مهم‌ترین نگرانی های بهداشتی است که زنان را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می دهد. گسترش جهانی میزان ابتلا به این سرطان نشان دهنده اهمیت انجام معاینات و غربالگری زود هنگام به منظور درمان و کنترل مؤثر بیماری است. افزایش آگاهی در مورد سرطان پستان…

ادامه مطلب