کولونوگرافی غربالگری چیست ؟

کولونوگرافی غربالگری چیست و چرا انجام می شود؟ کولونوسکوپی مجازی روشی تشخیصی برای غربالگری روده بزرگ از نظر ابتلا به سرطان انجام می شود. این آزمایش به عنوان سی تی کولونوگرافی غربالگری نیز شناخته می شود . برخلاف کلونوسکوپی سنتی که نیاز به وارد کردن اسکوپ در راست روده و پیش بردن آن به روده…

ادامه مطلب