تشخیص سرطان پانکراس

راه های تشخیص سرطان پانکراس تشخیص سرطان پانکراس : در صورتی که پزشک به سرطان لوزالمعده مشکوک باشد، ممکن است برای فرد انجام یک یا چند آزمایش زیر را توصیه کند: آزمایش‌ های تصویر برداری: تصاویری از اندام ‌های داخلی شما را ارائه می دهد – این آزمایش‌ ها برای پزشکان این امکان را فراهم…

ادامه مطلب