سونوگرافی در مامایی

سونوگرافی در مامایی | کاربردهای متعدد سونوگرافی در مامایی سبب تحول زیادی در مراقبتهای بهداشتی از مادر و جنین نیز مراقبتهای دوران بارداری شده است. در ذیل به چند نمونه مهم از این موارد اشاره میشود. ۱) تعیین IUD: از جمله مهمترین این موارد میتوان به پیگیری محل IUD (ابزاری که برای پیشگیری از حاملگی…

ادامه مطلب

سونوگرافی حاملگی و جنین

متخصصین توصیه می کنند که خانم ها پیش از اقدام به بارداری، یک سونوگرافی از رحم و تخمدان ها داشته باشد (سونوی حاملگی و جنین)  تا از وضع سیستم باروری خود مطلع شود. این سونوگرافی به پزشک درباره سالم بودن رحم (از نظر ناهنجاری ها)، وجود فیبروم ها یا پولیپ،کیست های تخمدانی و بسیاری از…

ادامه مطلب