سونوگرافی داپلر ترانس کرانیال چیست ؟

سونوگرافی داپلر ترانس کرانیال داپلر ترانس کرانیال (TCD) نوعی سونوگرافی داپلر است که به اندازه گیری سرعت جریان خون درون رگ های مغزی از طریق اندازه گیری پژواک امواج التراسوند عبوری از جمجه می پردازد. این حالتهای تصویربرداری پزشکی تجزیه و تحلیل طیفی از سیگنالهای صوتی دریافتی را انجام می دهند و بنابراین می توانند…

ادامه مطلب