با سونوگرافی داپلر رنگی آشنا شوید!

تست داپلر رنگی در دوران بارداری چگونه انجام می‌شود؟ اگر از فشار دادن و تکان دادن مداوم سری دستگاه سونوگرافی در دوران بارداری نگران و خسته شده‌اید، داپلر رنگی یک روش بی‌خطر و بدون درد است. این نوع سونوگرافی شامل هیچ سوزنی نیست و نیازی به آمادگی خاصی برای آزمایش ندارد. پس از تعیین تاریخ…

ادامه مطلب