سونوگرافی در مامایی

سونوگرافی در مامایی | کاربردهای متعدد سونوگرافی در مامایی سبب تحول زیادی در مراقبتهای بهداشتی از مادر و جنین نیز مراقبتهای دوران بارداری شده است. در ذیل به چند نمونه مهم از این موارد اشاره میشود. ۱) تعیین IUD: از جمله مهمترین این موارد میتوان به پیگیری محل IUD (ابزاری که برای پیشگیری از حاملگی…

ادامه مطلب