بخش سونوگرافی

خدمات تخصصی بخش سونوگرافی، رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی سرو شامل: (سونوگرافی کبد و الاستوگرافی کبد) (سونوگرافی تیرویید و الاستوگرافی تیرویید) (سونوگرافی شکم و لگن) (سونوگرافی دستگاه ادراری) (سونوگرافی ارتوپدی) (سونوگرافی حاملگی و جنین) برای آشنایی بیشتر با خدمات می توانید بر روی آن ها کلیک کنید.

ادامه مطلب