سونوگرافی‌ ضروری دوران بارداری

سونوگرافی‌ ضروری دوران بارداری   چهار سونوگرافی ضروری دوران بارداری سونوگرافی اول سونوگرافی‌ ضروری دوران بارداری:سونوگرافی اول از سطح شکم، حول و حوش هفته پنج و نیم هفتگی و حداکثر تا هفته هفتم بارداری به پزشک این اجازه را میدهد تا قلب رویان را دیده و سلامت آن را بسنجد به همین دلیل پیشنهاد می…

ادامه مطلب

سونوگرافی‌های مهم دوران بارداری

دوران بارداری سونوگرافی‌های مهم دوران بارداری:یک سونوگرافی استاندارد اطلاعات خوبی را در اختیار پزشک قرار می دهد و او می تواند در این تصویرها رشد کودک را ببیند و موارد غیر طبیعی را در او تشخیص دهد ، تاریخ تولد کودک را تعیین کند و چند قلویی را نیز بفهمد و از طرفی به موقعیت…

ادامه مطلب