سونوگرافی رکتال: کاربردها، عوارض و نحوه انجام

سونوگرافی رکتال: کاربردها، عوارض و نحوه انجام سونوگرافی رکتال چیست و چه کاربردهایی دارد؟ این سونوگرافی چه زمانی توصیه می شود و چه عوارضی دارد؟ سونوگرافی رکتال چگونه انجام میشود؟ سونوگرافی رکتال یا مقعدی یکی از روش های غیر تهاجمی و بیخطر تشخیص بیماری ها و ناهنجاری های ناحیه مقعد و روده بزرگ است. در…

ادامه مطلب