مزایای و معایب سونوگرافی سه بعدی

مزایای سونوگرافی سه بعدی چسیت؟ مزایای و معایب سونوگرافی سه بعدی :  استفاده از این تکنولوژی در بررسی ناهنجاریهای جنین اهمیت دارد. – در گذشته ‌در تشخیص ناهنجاری جنینی از روش آمینوسنتز (کشیدن آب اطراف جنین) استفاده می‌شد که امکان سقط جنین وجود داشت، اما امروزه با کمک این نوع سونوگرافی می‌توان بدون بروز هیچ‌گونه خطری برای…

ادامه مطلب

سونوگرافی سه بعدی

سونوگرافی سه بعدی : سونوگرافی را می توان پروسه ای معرفی کرد که طی ان تصاویری از بافت های مختلف و همچنین ارگان‌ها و اندام های داخلی بدن فرد به وسیله امواج صوتی فراهم می‌آورد. لازم به ذکر است که تصاویر حاصل بعد از فرایند شکل گیری و تکامل به دستگاه مربوطه ارسال شده و…

ادامه مطلب