سونوگرافی های دوران بارداری

در دوران بارداری انجام چه سونوگرافی لازم است ؟ برای کنترل روند بارداری و رشد جنین ، همچنین غربالگری نقص‌های مادرزادی جنین ، بهتر است مادر باردار در طول بارداری چند بار سونوگرافی انجام دهد. این سونوگرافی‌ها جز سونوگرافی های معمول دوران بارداری به شمار میروند . سونوگرافی های معمول در دوران بارداری  1 .…

ادامه مطلب