سونوگرافی چشم چطور انجام می شود ؟

سونوگرافی چشم چطور انجام می شود ؟ سونوگرافی چشم چطور انجام می شود در واقع دو بخش دارد. سونوگرافی A-scan که اندازه های چشم را می گیرد. B-scan که می توان با آن ساختار پشت چشم را دید. این روش ترکیبی اسکن های A و B حدودا ۱۵ الی ۳۰ دقیقه طول می کشند تا…

ادامه مطلب