سونوگرافی کیست تخمدان

سونوگرافی کیست تخمدان چگونه است؟ سونوگرافی کیست تخمدان : سونوگرافی با تولید امواج صوتی، تصاویر حقیقی از تخمدان ها و اطراف آن ها تهیه می کند. خیلی روش سریع، ایمن و بدون درد می باشد. اگر پزشک به کیست تخمدان مشکوک بود، احتمالا سونوگرافی ترنس واژینال هم می دهد تا به تشخیص کیست کمک شود.…

ادامه مطلب