انواع سونوگرافی داپلر

سونوگرافی داپلر انواع سونوگرافی داپلر انواع سونوگرافی داپلر عبارتند از: 1- داپلر موج پیوسته و یا beside : این نوع از سونوگرافی داپلر، در یکی از ویژگی های امواج صوتی تغییر ایجاد می کند تا از جریان خون درون رگ های خونی اطلاعات مناسبی را به پردازشگر مخابره کند. متخصص رادیولوژی که سونوگرافی داپلر را…

ادامه مطلب