درمان آبسه پستان

آبسه پستان آبسه پستان نوع بسیار جدی‌تر عفونت یا ماستیت می‌باشد. این نوع عفونت اغلب در لمس حساس است و ممکن است قابلیت حرکت داشته باشد. آبسه معمولا محدوده مشخصی داشته و به حالت توپ کوچک است. در حالت کلی آبسه از عدم درمان به موقع عفونت پستان و تجمع و ازدیاد چرک ناشی می‌شود.…

ادامه مطلب