سونوگرافی‌ ضروری دوران بارداری

سونوگرافی‌ ضروری دوران بارداری   چهار سونوگرافی ضروری دوران بارداری سونوگرافی اول سونوگرافی‌ ضروری دوران بارداری:سونوگرافی اول از سطح شکم، حول و حوش هفته پنج و نیم هفتگی و حداکثر تا هفته هفتم بارداری به پزشک این اجازه را میدهد تا قلب رویان را دیده و سلامت آن را بسنجد به همین دلیل پیشنهاد می…

ادامه مطلب