علت انجام سونوگرافی تیروئید

علت انجام سونوگرافی تیروئید چیست؟ علت انجام سونوگرافی تیروئید:وقتی از سونوگرافی تیروئید صحبت می‌کنیم، هدف فقط این نیست که تصاویری از ناحیه گردن و تیروئید مشاهده شود. در برخی از مواقع، پزشکان برای دریافت نمونه با کمک سوزن از روش سونوگرافی استفاده می‌کنند. این روش یک نوع نمونه‌برداری یا آزمایش برای تشخیص بیماری‌های تیروئیدی یا…

ادامه مطلب