تست FNA و عوارض آن چیست؟

تست FNA تست FNA؛ نمونه گیری سوزنی یا همان FNA یک نوع عمل بیوپسی یا همان نمونه برداری بافت است. در نمونه گیری سوزنی یک سوزن نازک در ناحیه ای از بافت ناهنجار ظاهر شده برای نمونه گیری وارد می شود. همانند سایر انواع بیوپسی ها ، نمونه جمع آوری شده در سوزن مرغوب می…

ادامه مطلب