عوارض خونریزی مغزی

عوارض بعد از خونریزی مغزی عوارض بعد از خونریزی مغزی دقیقا بسته به این است که خونریزی در کدام قسمت مغز و چه مقدار اتفاق افتاده باشد و مهمتر از آن اینکه چه زمانی بیمار به بیمارستان منتقل شده و چقدر زمان را از دست داده است، عوارض در بسیاری از بیماران بهبود پیدا می…

ادامه مطلب