مراقبتهای بعداز بیوپسی پستان

آشنایی با مراقبتهای بعداز بیوپسی پستان نمونه برداری به معنی برداشتن قسمتی از سلول یا بافت از ناحیه ای است که مشکوک به بیماری است. این روش برای معاینه با کمک میکروسکوپ از قسمت های مختلف بدن برای اهداف تشخیصی یا برای معاینات مختلف استفاده می شود. در اوایل بیوپسی فقط برای جداسازی بافت طبیعی…

ادامه مطلب