سونوگرافی ارتوپدی

سونوگرافی در ارتوپدی سونوگرافی در بررسی بافتهای نرم اندامها و بخشهای غضروفی نیز کاربرد دارد. از جمله این بافتهای نرم میتوان به تاندون ها و رابطها، مفاصل و عضلات اشاره نمود. این روش در تشخیص بیماری چون : ۱) دررفتگی مادرزادی مفصل ران ۲) پارگی تاندون پشت پا (تاندون آشیل) ۳) پارگی عضلات چرخاننده شانه…

ادامه مطلب