مزایای رادیولوژی دیجیتال

رادیولوژی دیجیتال مزایای سیستم های رادیولوژی دیجیتال مزایای رادیولوژی دیجیتال :در رادیولوژی تمام دیجیتال نسبت به رادیولوژی سنتی ضریب خطا بسیار پایین تر می باشد زیرا بر اساس نرم افزار داخلی دستگاه دز اشعه و تمامی کمیت های تصویر برداری بصورت خودکار ( یا نیمه خودکار ) تنظیم و بهینه شده و اثر نقش بسته…

ادامه مطلب

رادیولوژی دیجیتال چیست؟

رادیولوژی دیجیتال مقدمه در سالهای اخیر رادیولوژی دیجیتال ( رادیوگرافی دیجیتال ) در اکثر کشورهای جهان به تدریج جای تصویربرداری های سنتی با پرتوی ایکس ( رادیولوژی با تیوب های low و فیلم ) را گرفته است . با این وجود بر اساس آمار رسمی از ۱۳۰۰ مرکز رادیولوژی در کشور ٬ کمتر از ۳۰…

ادامه مطلب