مزایا کلی فیبرواسکن کبد

در این مطلب مزایا فیبرواسکن کبد را جزئی تر بررسی می کنیم: سریع و بدون درد مزیت اصلی این است که فیبرواسکن روشی سریع و بدون درد برای ارزیابی سلامت کبد است. در بخش قابل توجهی از بیماران، این روش جایگزین بیوپسی کبد شده است. از مزایا فیبرواسکن می توان به این اشاره کرد که…

ادامه مطلب