مزایای سونوگرافی برست

مزایای سونوگرافی برست چیست؟ مزایای سونوگرافی برست عبارتند از: اسکن سونوگرافی غیر تهاجمی است (سوزن و تزریق ندارد). اسکن سونوگرافی بدون درد است. سونوگرافی به نسبت سایر روشهای تصویربرداری، در دسترس تر و ارزان تر است. تصویربرداری با سونوگرافی بسیار ایمن است و از اشعه استفاده نمی کند. اسکن سونوگرافی تصویری واضح از بافتهای نرم…

ادامه مطلب