موارد بررسی در سونوگرافی لگن

موارد بررسی در سونوگرافی لگن چیست؟ موارد بررسی در سونوگرافی لگن:در این نوع آزمایش معمولا ساختارهای آناتومیک را مورد بررسی قرار می دهند که شامل موارد زیر است : رحم که اختلالات رحمی مثل فیبروم ، آدنومیوسیز را نشان می دهد . همه این وضعیت ها معمولا با پریودهای سنگین یا دردناک خود را نشان…

ادامه مطلب