موارد ضروری برای الاستوگرافی کبد

الاستوگرافی کبد موارد ضروری برای الاستوگرافی کبد هپاتیت های ویروسی موارد-ضروری-برای-الاستوگرافی-کبد:در هپاتیت مزمن C الاستوگرافی کبد (فیبرواسکن) می تواند بیمارانی را که از درمان فایده می برند از مواردی که مبتلا به سیروز بوده و نیاز به مراقبت بیشتری دارند افتراق دهد . در هپاتیت مزمن B الاستوگرافی کبد (فیبرواسکن) می تواند بیمارانی را که…

ادامه مطلب