نتایج بیوپسی پستان شما

در صورتی که بیوپسی سرطان را نشان ندهد نتایج بیوپسی پستان | اگر نتیجه بیوپسی شما منفی باشد، به معنای عدم وجود سرطان است – یعنی تغییرات پستانی خوشخیم (غیرسرطانی) هستند. اگر شما در مورد نتایج سوالی دارید و یا احساس اطمینان نمی­ کنید، می­توانید نظر پزشک دومی را جویا شده و یا بررسی پاتولوژیک…

ادامه مطلب