کلونوسکوپی مجازی با کلونوسکوپی رایج چه تفاوتی دارد ؟

تفاوت کلونوسکوپی مجازی با کلونوسکوپی رایج در کلونوسکوپی مجازی بیمار هوشیار بوده و هیچ گونه دوربینی وجود ندارد . در عوض پزشک با استفاده از سی تی اسکن و اشعه ی ایکس ، تصاویر سه بعدی از روده را روی صفحه رایانه تهیه می‌کند . در کلونوسکوپی رایج بیمار بیهوش بوده. و پزشک یک لوله…

ادامه مطلب