خطرات آندوسکوپی (EUS)

خطرات احتمالی (EUS) آندوسکوپی EUS معمولاً در مرکزی انجام می شود که دارای تیم بهداشتی با تجربه و متخصص هستند. پزشک داخلی شما در مورد خطر عوارض ناشی از EUS صحبت خواهد کرد. این خطرات بیشتر با آسپیراسیون فاین نیدل همراه است. در ادامه خطرات آندوسکوپی را بررسی می کنیم خطرات شامل: خون ریزی عفونت…

ادامه مطلب