نشانه های خونریزی داخلی

 علائم هشدار دهنده خونریزی داخلی خونریزی داخلی عبارت است از از دست دادن خون در داخل بدن . از آنجا که در بدن ممکن است اتفاقاتی بیفتد خونریزی داخلی ممکن است در ابتدا مورد توجه قرار نگیرد. اگرخونریزی سریع باشد ممکن است خون باعث فشار روی ساختارهای داخلی یا ایجاد برآمدگی یا تغییر رنگ در…

ادامه مطلب