چسبندگی رحم چیست؟

چسبندگی رحم در دیواره های داخلی رحم (آندومتر) ایجاد می شود. وظیفه اصلی آندومتر در حقیقت ایجاد فضای مناسب برای نگه داری تخمک لقاح یافته به منظور رشد آن است. چسبندگی رحم باعث سقط جنین یا ناباروری می شود. زایمان های مکرر، عفونت مزمن لگن یا دهانه رحم، کورتاژ، هر گونه عمل جراحی رحم خطر…

ادامه مطلب