چگونگی انجام ماموگرافی

آشنایی با چگونگی انجام ماموگرافی در این مطلب از سایت مرکز رادیولوژی سرو سونوگرافی پستان اصفهان با ما همراه باشید تا با چگونگی انجام ماموگرافی آشنا شوید. هنگام انجام ماموگرافی یک تکنسین متخصص ماموگرافی پستان فرد را در دستگاه ماموگرافی در جهت خاص قرار می دهد و تنظیم می کند. پستان روی یک صفحه مخصوص قرار…

ادامه مطلب