سونوگرافی چشم

سونوگرافی چشم و کاربرد سونوگرافی چشم | با استفاده از سونوگرافی میتوان اطلاعات با ارزشی از کره چشم و فضای پشت چشم و محتویات آن به دست آورد. برای سونوگرافی چشم از دو روش: ۱) سونوگرافی از روی پلک ۲) سونوگرافی مستقیم از روی سطح قرنیه استفاده میشود. با سونوگرافی چشم میتوان به بررسی قطر…

ادامه مطلب