انواع گاید وایر آنژیوپلاستی و وظیفه هر کدام از آنها

گاید وایر آنژیوپلاستی و گایدوایر آنژیوگرافی دو اصطلاح تخصصی در حوزه پزشکی و عروق هستند که احتمالاً به صورت عمومی چندان با آنها سروکار نداشته اید. این دو ابزار تأثیر مهمی بر فعالیت عروق و بازگرداندن آنها به حالت طبیعی دارند.

استفاده از هر کدام از این تجهیزات مربوط به بخش خاصی از بدن است و وظایف آنها با یکدیگر متفاوت است.  گایدوایر آنژیوپلاستی هم برای عروق کرونری و هم برای سایر عروق بدن کاربرد دارند و به همین دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

به طور کلی دسته‌بندی انواع گایدوایر آنژیوپلاستی با توجه به محل استفاده از آنها و همچنین وظیفه‌ای که برای باز کردن عروق بر عهده دارند، انجام می گیرد. مطمئناً عروق بدن شرایط یکسانی ندارند و هر کدام از آنها با توجه به وظیفه ای که بر عهده دارد، از طول و قطر متفاوتی برخوردار هستند.

سونوگرافی پستان اصفهان انواع گاید وایر آنژیوپلاستی

این موضوع باعث شده است که دو نوع کلی گایدوایر آنژیوپلاستی داشته باشیم:

  • گاید وایر آنژیوپلاستی PTCA

گایدوایر آنژیوپلاستی PTCA برای آنژیوپلاستی کرونر داخل مفصل استفاده می‌شود و معمولاً از آن برای باز کردن شریان های عروق کرونری استفاده می شود. بنابراین طبیعی است که اندازه و شکل این گایدوایر با توجه به محل استفاده از آن تغییر کند و نیاز به بررسی وضعیت بیمار داشته باشد.

  • گاید وایر آنژیوپلاستی PTA

گایدوایر آنژیوپلاستی PTA  برای آنژیوپلاستی کرونر پوستی استفاده می شود و در مورد سایر شریان های بدن قابل استفاده است. این ابزارها کاربرد بیشتر و متنوع تری دارند و به عنوان یک ابزار عمومی شناخته می شوند.


آشنایی با گایدوایر آنژیوپلاستی

Leave a Comment