سونوگرافی چه مزایا و خطراتی دارد؟

خدمات تخصصی بخش سونوگرافی، رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی سرو شامل:

(سونوگرافی کبد و الاستوگرافی کبد)

(سونوگرافی تیرویید و الاستوگرافی تیرویید)

(سونوگرافی شکم و لگن)

(سونوگرافی دستگاه ادراری)

(سونوگرافی ارتوپدی)

(سونوگرافی حاملگی و جنین)

برای آشنایی بیشتر با خدمات می توانید بر روی آن ها کلیک کنید.

Leave a Comment