از فیبرواسکن چه می دانید ؟

فیبرواسکن چیست؟

دستگاه فیبرواسکن مقدار سختی کبد و یا به عبارتی فیبروز  را اندازه گیری می کند این دستگاه با استفاده از امواج اولتراسوند مقدار شدت فیبروز و سیروز را مشخص می کند.

متخصص گوارش می تواند در بسیاری از موارد فیبرواسکن را جایگزین بیوبسی کند.در انجام این تست CAP که یک فاکتور برای تشخیص میزان چربی سلول های کبدی است اندازه گیری می شود.

این تست می تواند به صورت دقیق و منحصر به فرد کبد را ارزیابی کند.این تست غیر تهاجمی بوده و تنها چند دقیقه زمان بر خواهد بود .

شما بعد از این که رو به پشت دراز کشیدید امواج اولتراسوند از انتهای یک پروب کوچک به کبد فرستاده می شود.

مزایای تست فیبرواسکن 

  • غیر تهاجمی بودن
  • بدون بی حسی
  • بدون نیاز به آمادگی قبلی
  • بدون نیاز به بستری شدن
  • محدوده وسیع مورد بررسی
  • مدت زمان کوتاه انجام تست
  • پاسخ دهی کوتاه
  • بدون اینکه برای بیمار خطری داشته باشد می توان تست را دوباره تکرار کرد.
  • هزینه مناسب و پایین
  • بدون درد و ناراحتی و انجام آزمایش در آرامش و خونسردی

حالت بدن در فیبرواسکن  

در این تست باید به پشت بخوابید و دست راست خود را زیر سر قرار دهید، در این هنگام امواج از انتهای یک پروب اولتراسوئد به کبد ارسال شده میزان چربی و سفتی کبد اندازه گیری می شود.

 فیبرواسکن کبد
فیبرواسکن کبد

نقاط مثبت فیبرواسکن

حال که فیبرواسکن ما را به ایجا کشاند باید گفت این تست به عنوان یک روش مدرن در سنجش میزان سفتی کبد و  اندازه گیری مقدار چربی در سلول های کبد در مقایسه با روش های قدیمی چون بیوپسی دارای چندین مزیت به صورت زیر می باشد:

“یک تست غیرفعال است که می توان در نقطه مراقبت انجام داد، هیچ دردی ندارد و نیاز به آرام سازی احساس نمی شود، فقط هفت دقیقه طول می کشد، در مقایسه با شیوه قبلی بیوپسی بسیار ارزان تر است و در نهایت اینکه هیچ  عارضه ای در پی ندارد.”


رادیولوژی سونوگرافی تشخیص دکتر زاهدی نژاد


Leave a Comment