اندازه گیری های بسیار مهمی وجود دارد که تمامی اندازه های سر – شکم – اسخوان های جنین را می توانیم بدست بیاوریم. این سایز و اندازه ها اطلاعات بسیار جامعی را در رابطه با وزن و اندازه فرم گیری وی در زمان بارداری دریافت می کنیم . و بعد تمامی اطلاعات آناتومی را نمایش می دهد .