برای اغلب مادران در سه ماهه اول بارداری سونوگرافی تجویز می شود . اما رایج ترین غربالگری که انجام می شود در اواسط بارداری می باشد که بین هفته های ۱۶ الی ۲۰ انجام می شود .

Leave a Comment