سونوگرافی رنگی  کلیه

سونوگرافی رنگی شریان های کلیه ، مثل سونوگرافی معمولی کلیه است و کاملا بدون درد و هرگونه عارضه می باشد ولی در آن با دستگاهای پیشرفته وضعیت عروق نیز بررسی می شود و نیاز به ناشتایی 6 ساعته دارد.

چرا سونوگرافی رنگی شریان های کلیه انجام می شود؟

  • بررسی تنگی، انسداد شریانهای کلیه که از علل ثانوی فشار خون می باشد .
  • تشخیص آنوریسم یا اتساع شریانهای کلیه
  • تشخیص بیماریهای پارانشیمال کلیه
  • در بیمارانی که پیوند کلیه شده اند کمک به  بررسی سلامت کلیه پیوندی یا تشخیص رد پیوند می کند.
  • تشخیص سندروم فندق شکن ( Nutcracker Syndrome) که به دلیل اثر تحت فشار گرفتن ورید یا سیاهرگ کلیه چپ بین شریان
  • برای بررسی وجود توده، سنگ و یا بررسی عروق کوچک داخل کلیه ها

بیشتر مطالعه کنید :

چطور برای انجام سونوگرافی کلیه آماده شویم ؟

چرا به سونوگرافی کلیه نیاز پیدا می کنیم ؟

آمادگی های لازم قبل از انجام سونوگرافی کودکان


سونوگرافی پستان اصفهان چطور برای انجام سونوگرافی کلیه آماده شویم ؟چه آمادگی قبل از انجام سونوگرافی داپلر رنگی کلیه لازم است ؟

معمولا برای آمادگی سونوگرافی داپلر رنگی کلیه ها بیمار نیاز به 6 تا 8 ساعت ناشتایی دارد.

خطرات ناشی از سونوگرافی داپلر کلیه

سونوگرافی داپلر کلیه ها غیرتهاجمی، فاقد هر گونه عارضه ای مانند درد و یا مواجهه با اشعه رادیولوژی ندارد  و  مکانسیم آن امواج صوتی است.

آیا ممکن است پس از سونوگرافی داپلر بررسی بیشتری لازم باشد؟

گاهی برای تشخیص نهایی تنگی های شریان کلیه، مزانتریک وآئورت  ممکن است بررسی تکمیلی مانند سی تی اسکن آنژیوگرافی (CT Angiography) یا ام آرآنژیوگرافی (“MR Angiography “MRA) درخواست شود.


 مرکز سونوگرافی اصفهان

Leave a Comment