خواندن نتایج سونوگرافی تعیین جنسیت

خواندن نتایج سونوگرافی تعیین جنسیت خواندن سونوگرافی تعیین جنسیت و فهمیدن نتایج آن چگونه است؟ بسیاری از زوج ها برای تعیین جنسیت نوزاد خود و رسیدن روز مقرر برای سونوگرافی تعیین جنسیت روز شماری می کنند. معمولاً سونوگرافی تعیین جنسیت در اواسط بارداری انجام می شود. به این سونوگرافی ، پایش آناتومی جنین نیز گفته…

ادامه مطلب