انجام سونوگرافی در اواسط بارداری

چک کردن قلب جنین: سونوگرافی در اواسط بارداری | سونوگرافی در اواسط بارداری | در اواسط بارداری قلب جنین خود را با سونوگرافی چک میکنید که پزشک برای اطمینان بیشتر تعداد ضربان قلب در هر دقیقه را به شما گزارش میدهد. تعیین اندازه و شکل جنین: پزشک با توجه به تصاویر اندازه جنین شما را…

ادامه مطلب